Sierpień, Italia, zwiedzanie Rzymu i Asyżu, czy może być lepsza reklama na spotkanie dla młodzieży? W dniach 5-13 sierpnia 2018 r. delegacja młodzieży związana z naszymi sercańskimi duszpasterstwami udała się do Włoch, aby uczestniczyć we wspomnianym wyżej spotkaniu. Ponad 90 osób z dwóch prowincji włoskich, Hiszpanii, Portugalii, Albanii, Anglii oraz Polski stanowiło grupę, która przebywając w gościnnym Frascati miała prawie tydzień na poznanie siebie, swojej relacji z drugimi i z Bogiem. Choć wspomniane w pierwszym zdaniu atrakcje były niewątpliwą zaletą spotkania, to okazało się, że dla młodzieży ważniejsze były warsztaty i praca w grupach zaproponowane przez organizatorów. "Kogo (jak) widzę, kogo spotykam, kogo kocham" to tematy poszczególnych dni i spotkań. Okazało się, że nasze patrzenie na drugiego często jest bardzo powierzchowne, pozbawione głębi, szczegółów, że łatwo "tracimy" ludzi ze swojego otoczenia. W warsztatach dwusobowych, które polegały na szczerej rozmowie według zaproponowanych pytań, okazało się że ludzi, których niby znamy, tak na prawdę nie znamy. To, że łączył nas język nie powodowało, że mogliśmy o sobie tak naprawdę coś więcej powiedzieć, dopiero dialog i wsłuchanie powodowały, że ktoś "z naszej" grupy stawał się naprawdę bliski. Ostatnie pytanie "Kogo kocham" wiązało się z naszymi relacjami, ale także z próbą poszukiwań odpowiedzi na pytanie co to jest miłość i jak ją rozumiem.

Organizatorzy spotkania zadbali, aby program spotkania był bogaty ale jednocześnie spokojny. Po dniach pieszej wędrówki i zwiedzania Rzymu, Asyżu był czas na regenerację sił na przykład na basenie. Gry, zabawy językowe i karaoke powodowały, że szybko malały bariery językowe kulturowe. Doświadczenie Mszy świętej, nabożeństwa różańcowego, drogi krzyżowej, Taize przeżywanych w różnych językach i w akompaniamencie różnych kulturowo piosenek, miały swoją siłę, która pociągała nawet osoby przypadkowe, które uczestniczyły w naszym spotkaniu.

Wielkim przeżyciem dla naszej grupy była możliwość włączenia się w pielgrzymkę "tysiąca dróg" młodzieży włoskiej, która z całego kraju pielgrzymowała do Rzymu na spotkanie z Ojcem świętym Franciszkiem w ramach przygotowań do Synodu poświęconego młodzieży. Udział w modlitewnym czuwaniu a następnie Msza święta i spotkanie z Papieżem Franciszkiem w czasie modlitwy Anioł Pański na długo zapadną w naszej pamięci.

Jako grupa musimy złożyć wielkie podziękowania dla księdza Bartka, naszego szefa i nieocenionego tłumacza oraz tego, który wtedy jak było ciężko umiał wnieść w nasze ciała entuzjazm i radość oraz księdza Radka z Rzymu, który zatroszczył się o logistykę w czasie naszego pobytu w Rzymie. Piszący te słowa ksiądz Jarosław, dla którego było to kolejne spotkanie, dziękuje za zaproszenie do grupy i możliwość bycia z młodzieżą sercańską związaną i z RSM-em i Sercańskimi Rekolekcjami oraz naszym duszpasterstwem parafialnym.

[JG]