W dniach 9-14 marca odbyło się spotkanie prowincjalne sercanów z Demokratycznej Republiki Konga. Zjazd odbył się w Centrum Duchowości im. Biskupa Grison w Kisangani.  

 

 

W spotkaniu, w czasie którego omawiano projekt apostolski prowincji, wzięło udział ponad 40  współbraci, a także goście z Rzymu: ks. Léopold Mfouakouet SCJ - radny generalny, ks. Luca Zottoli SCJ - ekonom generalny i ks. Tomasz Flak SCJ - asystent ekonoma generalnego.

 

 

Wizyta ekonoma generalnego i jego asystenta służyła m.in. przeglądowi aktualnej sytuacji ekonomicznej i zarządzania dobrami w prowincji. Omawiano również nowe inicjatywy związane z pracą apostolską i zastanawiano się nad sposobami wsparcia nowych projektów gospodarczych.  Zwrócono uwagę na odpowiednie administrowanie posiadanym majątkiem. Przedstawiciele wszystkich wspólnot na terenie Konga dzielili się swoimi problemami ekonomicznymi, duszpasterskimi i możliwościami rozwoju.

 

 

14 marca, w dniu wspomnienie urodzin o. Jana Leona Dehon dwóch sercanów: Teofil Fimbo i Oscar Akanis złożyli profesję wieczystą.  Modlono się o nowe powołania.

 

 

Kongo (dawny Zair) to jedno z pierwszym miejsc zaangażowania misyjnego sercanów. Pierwszym misjonarzem na ziemi kongijskiej był o. Gabriel Grison, późniejszy biskup. W 1964 r. miała miejsce rebelia, podczas której zamordowano 27 misjonarzy sercańskich, w tym biskupa Wittebolsa. Z Polski sercanie wyjechali na misje do Konga w 1970 r. Obecnie w Kongu pracuje kilku sercanów z Polski: ks. Jakub Snopkowski, ks. Paweł Słowik, ks. Zbigniew Kierpiec. Prowincjałem w Kongu jest ks. Zenon Sendeke Mouzh.

AS