19 czerwca 1971 roku, 50 lat temu, ks. Zdzisław Kozioł SCJ, przyjął świecenia kapłańskie. Tego obecnego roku możemy na różne sposoby świętować tę okoliczność. Już niedługo, 12 czerwca w Stadnikach, będą miały miejsce uroczystości, w której wezmą udział również inni jubilaci celebrujący swoje własne rocznice święceń kapłańskich. W niedzielę 6 czerwca o godz. 12.30 w Parafii Dobrego Pasterza, dostojny Jubilat przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej, podczas której Słowo Boże wygłosił ks. Jan Strzałka SCJ. Ks. Zdzisław był pierwszym budowniczym tutejszego kościoła. To on położył fundamenty pod świątynię, która się tu wznosi i fundamenty pod wspólnotę, która wokół tego kościoła się utworzyła. Dlatego pięknym jest, że w czasie złotego jubileuszu kapłaństwa mógł, właśnie tutaj, celebrować jubileuszową Mszę świętą w otoczeniu swoich współbraci i pokoleń parafian, które wzrastają we wspólnocie parafii Dobrego Pasterza. (ZKH SCJ)

W swojej homilii kaznodzieja m.in. powiedział:

1 lipca 1979 roku zostałeś mianowany przełożonym nowo utworzonego domu filialnego w Lublinie, przy ul. Leśmiana 5 i zlecono Ci organizację tymczasowej kaplicy dla nowego Ośrodka Duszpasterskiego pw. Dobrego Pasterza w Lublinie – Czechowie. 7 lat później powierzono Ci funkcję proboszcza przy parafii Dobrego Pasterza w Lublinie, która została erygowana 23 lipca 1987 roku oraz przełożonego Wspólnoty.
W tym też roku zakończyły się wieloletnie starania o budowę kościoła dla nowo powstałej parafii. Po uzyskaniu wszelkich pozwoleń rozpocząłeś budowę świątyni, która trwała 10 lat, do roku 1997.
13 października 2016 roku prezydent RP Andrzej Duda, Zwierzchnik Sil Zbrojnych, podpisał postanowienie o nadaniu pierwszego stopnia oficerskiego, podporucznika, pierwszej grupie 132 kapłanów, spośród 3000 kleryków, którzy w latach 1959 – 1980 przymusowo zostali wcieleni do Wojska Polskiego. Wśród nich byłeś również Ty, dostojny Księże Jubilacie, Czcigodny Księże Jubilacie!
Przybyło Ci trochę lat od tamtego czerwcowego dnia roku 1971. Włosy delikatnie posiwiały, sił ubyło. Nie ustawaj jednak w tym wędrowaniu Bożymi śladami. Bo tylko wytrwałe szukanie Chrystusowych śladów na piaszczystej rzeczywistości naszych trudnych dziejów pozwoli Ci uwierzyć, że będziesz ciągle dobrym pasterzem, dobrym głosicielem słowa Bożego, godnym szafarzem sakramentów świętych, że będziesz kapłanem o czystym spojrzeniu, szczerym uśmiechu i otwartym sercu. Że będziesz kapłanem według Serca Bożego.

 

Z życzeń od parafian:

Księże Zdzisławie – nasz Złoty Kapłański Jubilacie!
Dziś pięćdziesiąt lat mija w Twej służbie dla Boga –
I w ofiarnej posłudze dla bliźniego.
Przepiękna to i chlubna, chodź niełatwa droga,
Która Cię przybliża do Serca Bożego!
           Ileż to przeszło nad światem wschodów i zachodów słońca,
           Jakiż to minął szmat historii,
           A Ty Drogi Księże trwasz wiernie do końca –
           Na drodze wiodącej ku wieczystej Glorii!
Modlitwy, skupienie, radość – lecz i troski
Znaczą Twoją drogę od najmłodszych lat,
Bo tak sobie życzył nasz Zbawiciel Boski,
Który życie Swe oddał, by zbawić ten świat!
           Niech Twój Kapłański, Złoty Jubileusz, wonny niby róże,
           Rozkwieci, rozwiośni – dla Ciebie ten świat,
           Niech Cię omijają złe wichry i burze –
           Żyj nam w zdrowiu, pomyślności jeszcze wiele lat!
Niech Jezus, Dobry Pasterz – zleje łask krynice,
Na dalsze Twe Kapłańskie, nieraz trudne dni,
Niech Ci będzie podporą, pomocą, pociechą –
O to prosi Go nasza wspólnota Parafii Dobrego Pasterza –
W Twe uroczyste - Drogi Księże dni!
 

Kilka ważnych dat z życia Księdza Zdzisława Kozioła SCJ:

- 27.08.1945 – urodziny Księdza Zdzisława - Łękawka, diec. Tarnów
- 16.09.1945 – dzień chrztu św. w parafii Poręba Radlna
- 1960 – 1961 – nowicjat Ks. Sercanów w Pliszczynie
- 17.12.1961 – Pierwsza profesja zakonna w Pliszczynie
- 1964 – 1965 – I rok filozofii w Stadnikach
- 1965 – 1967 –  służba wojskowa w Brzegu n. Odrą
- 1967 – 1971 – studia teologiczne
- 1970 – śluby wieczyste w Stadnikach
- 1971 – święcenia diakonatu w Krakowie
19 czerwca 1971 – święcenia kapłańskie w Krakowie
- 1971 – 1972 – studia Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie
- 1972 – 1975 – misjonarz krajowy w Tarnowie
- 1975 – 1976 – Studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
- 1976 – 1979 – wikariusz w Parafii Garnizonowej w Lublinie
- 1 lipca 1979 –  przełożony nowo utworzonego domu filialnego w Lublinie przy ul. Leśmiana 5, organizacja budowy tymczasowej kaplicy dla Ośrodka Duszpasterskiego Dobrego Pasterza w Lublinie - Czechowie
- 1984 – ekonom w seminarium w Stadnikach oraz członek Komisji Adminstracyjno - Finansowej
- 1986 – proboszcz Parafii Dobrego Pasterza w Lublinie
- 1989 – 1992 – radny prowincjalny
- 1993 – trzy miesięczny pobyt w Rzymie na Kursie Formacji Stałej
- 1995 – 1996 – duszpasterz w Glisnem
- 1996 – rektor i ekonom Wspólnoty w Tarnowie
- 2001 – 2010 – ekonom prowincjalny
- 2010 – przełożony delegowany we Wspólnocie Lublin I

za:  https://sercanielublin.pl/ gdzie można oglądnąć również ► zdjęcia z uroczystości wraz z transmisją mszy, jak również zdjęcia  archiwalne.