Do budowy każdej rzeczy potrzebni są ludzie. Także w pracy przy Kościele.

"Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu
I samotności".

W naszych Sercańskich szeregach będziesz mógł głosić Miłość otwartego Serca Boga każdemu człowiekowi. Bóg nas ciągle miłuje. Przygotował nam wspaniałe miejsce w Raju. Możesz to miejsce odkryć i powiedzieć o nim innym.

Pomóż nam w tym dziele!

 

Na poniedziałek, 4 lipca 2022 r. zaplanowany jest dzień przyjęć kandydatów do Zgromadzenia. 

Odbędzie się on o godzinie 10:00 w Warszawie na ul. Łowicka 46.

Drugi dzień przyjęć do Zgromadzenia będzie miał miejsce we wrześniu. Dokładna data będzie ustalona prawdopodobnie po pierwszym dniu przyjęć.

Na rozmowę kwalifikacyjną każdy kandydat powinien zabrać ze sobą następujące dokumenty:

  • własnoręcznie napisana prośba o przyjęcie do Zgromadzenia,
  • własnoręcznie napisany życiorys,
  • świadectwo chrztu (aktualne) i bierzmowania,
  • świadectwo moralności od swojego księdza proboszcza,
  • świadectwo dojrzałości /oryginał/ lub dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • w przypadku kandydatów na braci zakonnych przynajmniej świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • świadectwo zdrowia z pełnym wynikiem badań /jak na studia wyższe/,
  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  • dwie fotografie.

Zobacz więcej na https://mlodzisercanie.pl/strony/jak-zostac-sercaninem-