Były wieloletni misjonarz w Republice Południowej Afryki ks. Zbigniew Chwaja SCJ został nowym sekretarzem misji zagranicznych w Polskiej Prowincji Księży Sercanów. Ks. Chwaja otrzymał nominację na ten urząd od przełożonego prowincjalnego ks. Wiesława Święcha SCJ po przeprowadzonych konsultacjach oraz za zgodą swojej rady – jak głosi Komunikat z posiedzenia Rady Prowincjalnej obradującej w Stopnicy w dniu 6 maja 2016 r.

 

Ks. Chwaja pracował na misjach w RPA niemal 19 lat. Pochodzi z Dobczyc i ma 50 lat. Do Zgromadzenia wstąpił 1986 r. Rok potniej w nowicjacie w Kątach Starych złożył pierwszą profesję zakonną. Święcenia kapłańskie przyjął w Stadnikach w 1993 r. Po decyzji o pracy na misjach w RPA przez dwa lata przebywał na nauce języka w Stanach Zjednoczonych. Na misje do Afryki  pojechał w 1995 r. W RPA pracował najpierw w diecezji De Aar. Następnie posługiwał w diecezji Alival North, gdzie był ekonomem prowincjalnym i domowym oraz proboszczem parafii katedralnej. Stąd przeniósł się do archidiecezji Durban na wschodzie kraju, gdzie pracował w parafii św. Franciszka z Asyzu w Pietermaritzburg, a należał do wspólnoty w Hilton. W 2014 wrócił do Polski i po pobycie w domu kurii prowincjalnej przez kilka miesięcy pracował w biurze stadnickim do czasu nominacji na urząd ekonoma seminarium i wspólnoty w Stadnikach.  Od jakiegoś czasu regularnie zamieszcza swe homilie na portalu profeto.pl, odwiedza różne parafie opowiadając o swej o pracy na misjach.

AS