Wszyscy przełożeni i pełniący obowiązki przełożonych wspólnot zakonnych Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Sercanów spotkali się w dniach 7 – 8 marca br. w Domus Mater w Krakowie.

Pierwszy dzień spotkania upłynął pod znakiem dwóch konferencji. Pan Łukasz Bób podjął się tematu „Jak mieć zmotywowanych, zorganizowanych i zaangażowanych współbraci”, zaś ks. prof. Janusz Królikowski „Msza św. a nasza wspólnota”. Po wystąpieniach prelegentów oraz warsztatach miała miejsce dyskusja. Następnie wspólna modlitwa adoracyjna i na zakończenie dnia - spotkanie braterskie.

Drugi z dni stał się okazją do wysłuchania wystąpień i komunikatów osób odpowiedzialnych za bieżące sprawy i wydarzenia prowincjalne: ks. Krzysztofa Dudka SCJ (delegata przełożonego prowincjalnego ds. ochrony dzieci i młodzieży), ks. Włodzimierza Płatka SCJ (odpowiedzialnego za koordynację roku jubileuszowego z okazji 75-lecia istnienia Prowincji Polskiej SCJ), ks. Marka Romańczyka SCJ (ekonoma prowincjalnego) oraz przełożonego prowincjonalnego - ks. Sławomira Knopika SCJ.

Podsumowaniem dwudniowego spotkania była Eucharystia z modlitwą o dar pokoju, a po niej wspólny obiad.

Biuro prasowe Prowincji Polskiej Księży Sercanów.