"Maryja i Józef przenieśli dziecko do Jerozolimy, aby ofiarować je Panu" (Łk 2, 22). Te słowa znajdowały się w centrum obchodów święta Ofiarowania Pańskiego, które Kościół powszechny obchodzi 2 lutego 2018 r. „W tej scenie ewangelicznej [prezentacja dziecka w Świątyni] objawia tajemnicę Jezusa, który przyszedł na świat, aby wiernie spełnić wolę Ojca (Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Vita consecrata, nr. 1). Dlatego z woli św. Jana Pawła II od 1996 roku obchodzony jest w tym dniu Światowy Dzień osób konsekrowanych.

W diecezji Kiszyniowie, dla których 2018 jest rokiem jubileuszowym, ten dzień miał również jubileuszowy charakter i aby umożliwić wielu osobom konsekrowanym, zaangażowanym w różne działania, udział w Jubileuszu celebracje zostały przeniesione na 3 lutego w sobotę.

Jubileusz rozpoczął się o godzinie 10.00 słowem powitania skierowanym przez ks. Marcina Janusia SCJ, przewodniczącego wspólnot zakonnych w Mołdawii. Bp Anton Cosa wyraził w przemówieniu powitalnym radość, że może zobaczyć w Kiszyniowie prawie wszystkich zakonników i zakonnice, którzy są zaangażowani w tej diecezji. Po konferencji pasterz diecezji podziękował wszystkim ludziom, którzy poświęcili się służbie Bożej za duchowe i materialne dobro na rzecz wierzących w Mołdawii.

Ponieważ Jubileusze mają swoją duchową stronę, pierwszym momentem było nabożeństwo pokutne z możliwością spowiedzi prowadzone przez ks. Tadeusza Magierowskiego SCJ przed Jezusem Eucharystycznym. Punktem kulminacyjnym Jubileuszu osób konsekrowanych była święta liturgia, odprawiana od godz. 12.00. Wszyscy zakonnicy z zapalonymi świecami weszli w uroczystej procesji w katedrze "Bożej Opatrzności". W swoim kazaniu bp Anton Cosa mówił o dwóch znakach z odczytanej tego dnia Ewangelii, którymi są prorok Symeon i prorokini Anna jako przykład oczekujących Pana i wezwał wszyscy obecnych, szczególnie osoby konsekrowane, aby byli światłością dzisiejszego świata, aby świecić jak świece, które trzymają w dłoniach. Po kazaniu nastąpiła odnowa zakonnych ślubów.

Po Komunii świętej, gdyż w dniu 3 lutego jest upamiętnienie męczeństwa świętego Błażeja wszystkim obecnym na Mszy - kapłanom, zakonnikom i świeckim - udzielono błogosławieństwa przez wstawiennictwo tego świętego, aby się obronić od „dowolnej choroby gardła i wszelkiego zła ".

Jubileusz zakończył się braterską agape, podczas której wszyscy mogli dzielić radość tego dnia z innymi.

Źródło: http://catolicmold.md/2018/02/jubileul-persoanelor-consacrate/