14 osób z trzech parafii, gdzie proboszczem jest ks. Tadeusz Mazur SCJ będzie uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży. Dwie ministrantki z Maulbronn, dwie ministrantki z Knittlingen i 10 ministrantów z Oberderdigen najpierw spotka się z innymi młodymi ludźmi, uczestnikami Światowego Spotkania Sercańskiej Młodzieży w Stadnikach. Potem weźmie udział w centralnych uroczystościach z udziałem papieża Franciszka. W niedzielę podczas Mszy św. ks. Tadeusz Mazur udzielił młodym pielgrzymom specjalnego błogosławieństwa na drogę i czas pobytu w Polsce.