Urodził się 4 października 1931 r. w Umieszczu koło Jasła. Pierwsze śluby zakonne złożył 17 października 1950 r. w Stadnikach, a święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1957 r. w Tarnowie.

Pracował jako duszpasterz we Florynce i Staniątkach. Był wieloletnim wykładowcą historii i historii Kościoła w Małym Seminarium w Tarnowie oraz w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. To zainteresowanie dawało wyraz również w pisanych artykułach np. ks. dr Jan Kania SCJ: Stosunek Rzymu do powstania styczniowego.

Od 1988 roku mieszkał we wspólnocie zakonnej w Krakowie-Bieżanowie. Ostatnie półtora roku przebywał w domu opieki u Sióstr Boromeuszek w Cieszynie.

Zmarł w 90. roku życia, w 71. roku profesji zakonnej i 64. roku kapłaństwa, dnia 29 października 2021 roku w Cieszynie.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek (2 listopada) o godz. 11.30 w kościele parafialnym w Stadnikach, a po niej nastąpi złożenie ciała do grobu na cmentarzu stadnickim.

 

Dodatkowy artykuł można przeczytać na ► EcceCorNews.